ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại

Mods Map, Mods Skin, Mods UI, Mods Minion

Yêu Cầu Gộp ModsLoL.Tk

Posted by AllowSon.Tk

Thuộc Tags: #Guides

  • Bạn cũng có thể tự gộp bản ModsLoL bạn đã cài theo bài viết sau:

http://modslol.over-blog.com/gop-modslol

  • -Bạn làm theo những cách sau để yêu cầu các AD tạo file Gộp Skin cho bạn:
  • -Cách  1 "Yêu cầu Gộp"

Bạn chụp ảnh toàn bộ thư mục sau

"LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Game"

và Up Ảnh đó vào phần "Bình Luận" phía cuối bài viết này, cùng với 1 dòng "Yêu cầu gộp Bản ModsLoL"

Lưu ý: để chế độ hiển thị là Chuột phải vào chỗ nào trống trên thư mục chọn View>Details
, sau đó kéo thanh Name dài ra sao cho hiện hết tên những file nén .Zip hình cái cặp là đc.

  • -Cách 2 "Yêu cầu Gộp"

liên lạc với 1 trong các AD theo các địa chỉ bên dưới:

- AllowSon: fB: fB.com/AllowSon.Tk | Garena: AllowSon, ID: 84290785

- TanBiến: fB: fB.com/make.love1102 | Garena: satthunamborao, ID: 7109561

- Lân: fB: fB.com/dquylan.1998Garena 1: bimbim1100, ID: 85403449 | Garena 2: kelangbac2002, ID: 2449355

- Đăng Ķïên: fB: fB.com/sai.king.19xx | Garena: Tinhhoatannat, ID: 96556552

- Vương: fB: fB.com/quocvuong.nguyen.35 | Garena: hacklanhuc123, ID: 105652559

 

Sau đó tải Teamviewer: http://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_vi.exe

Mở Teamviewer và copy cho AD bạn liên lạc 2 dòng sau:

[ID của bạn] gồm 9 số.

[Mật khẩu] gồm 4 số.

Gửi 2 dòng trên cùng lời "Yêu Cầu Gộp ModsLoL" một lát sau AD sẽ trả lời và hỗ trợ bạn từ xa thông qua Teamviewer

"Lưu ý: không tắt Teamviewer đến khi AD hoàn tất việc Gộp ModsLoL"

 

comments powered by Disqus