ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại

Mods Map, Mods Skin, Mods UI, Mods Minion

Hướng Dẫn Đăng Ký + Download + Sử Dụng LoLHT(Xzone)

Posted by Allow Son on 07/07/2014, 15:37pm

Thuộc Tags: #Xzone, #LOLHT, #Guides, #ModSkin, #Tool

Cách Loại Bỏ Virus khỏi Xzone
Thông Báo Lỗi & Cách Sửa Lỗi Xzone

-Đăng ký tài khoản Xzone tại: http://xzone-reactor.com/forums/register.php
(Nếu không dành Tiếng Anh thì dùng Link này: http://translate.google.com.vn/)

-Đăng Ký Đến Chỗ Gặp Câu Hỏi Này:
Can you spell?
What kind of cheat is in the screenshot? (open link)
http://xzone-reactor.com/cheats.gif
Thì Điền

aimbot

Vào Nha.


Mods Skin bằng Tool LOLHT Lite (GLOBAL)

DownLoad:
http://xzone-reactor.com/xzone-reactor-application/rename_me.exe
or
https://docs.google.com/file/d/0BwaaZdHtr4DbUDc3TTRNN0hOcEU
(Ctrl +S để Download)


Cách Sử Dụng:
Khi đã đăng nhập xong, vào phần League of Legends LOLHT Lite 6.*(GLOBAL) hàng thứ 2 nha, hàng thứ 1 là tính phí


Mod skin thì cứ vào trận đến lúc load game ấn:
-> (Phím Mũi Tên Phải)
<- (Phím Mũi Tên Trái)
Bạn chon skin yêu thích.

F7 để tắt bảng chọn Skin.


Lưu ý: Sử Dụng Được Từ Windows XP -> Windows8


P/S:
-Ko copy bài viết này ra khỏi ModsLoL.
-Vì Chúng tôi sẽ còn Cập nhật Cách sửa chữa và Thông báo quan trọng liên quan tới Xzone.
-Hãy sử dụng chức năng Share của Facebook để chia sẻ bài biết thay vì copy ra bên ngoài.
-Cảm ơn đã lắng nghe