ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại

Mods Map, Mods Skin, Mods UI, Mods Minion

[Xem Trước]Trang Phục Rumble Siêu Thiên Hà - Super Galaxy Rumble Skin Preview | ModsLoL.Tk | Mods League of Legends

Posted by Allow Son on 21/03/2014, 01:28am

Thuộc Tags: #Preview, #TinGame, #YoutubeModsLoL

Video Xem Trước

  • Người hùng của một thành phố hoang tàn

Ta sẽ cho chúng thấy giá trị của người dân yordle.

Làm sao có thể là người hùng của họ, khi chính ta còn chẳng thể bảo vệ được ai?

Đây chưa phải là kết thúc. Ta sẽ cho chúng thấy giá trị của người dân yordle.

 

  • Siêu Nhân Thiên Hà Rumble đã sẵn sàng cho cuộc chiến

Ngọn lửa sẽ luôn cháy mãi trong trái tim người dân yordle.

Đi thôi. Hãy kiểm tra lại lần cuối. Hmm...

Súng hỏa diệm? Đã có. Khiên plasma? Đã có. Tên lửa điện? Đã có. Bộ tam hỏa tiễn? Đã có. Kiểm tra, kiểm tra thêm lần nữa. Tất cả mọi thứ phải ở mức TUYỆT VỜI! - thế là bộ giáp Siêu Nhân Thiên Hà đã hoàn tất.

Tôi đến đây, hỡi Thành Phố Bandle. Đã đến lúc vùng lên!

Nguồn: lienminh.garena.vn

 

  • Ảnh Xem Trước