ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại

Mods Map, Mods Skin, Mods UI, Mods Minion

[Xem Trước]Trang Phục Varus Băng Giá - [Preview]Skin Arctic Ops Varus | ModsLoL.Tk | Mods League of Legends

Posted by Allow Son on 18/03/2014, 19:23pm

Thuộc Tags: #TinGame, #Preview, #YoutubeModsLoL

Bản thử nghiệm của skin đang được hãng Riot Game thiết kế cho vị tướng Varus.
Theo thông tin hiện tại skin có tên: Arctic Ops Varus (Tạm dịch là: Varus Băng Giá).

Nguồn Video by: Team Solo Mid & Truong Pham

Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước
Ảnh Xem Trước

Ảnh Xem Trước

Video Xem Trước