ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại

Mods Map, Mods Skin, Mods UI, Mods Minion

Border Dragon v1 - Khung/Viền Rồng

Posted by Allow Son on 15/02/2014, 08:06am

Thuộc Tags: #ModUI, #ModBorder

Border Dragon v1 - Khung/Viền Rồng v1
Bằng việc truy cập Website, Tải xuống và sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản này: http://ModsLoL.Tk/About_ToS- Copr-Pvt.html. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.
1
Dowload!
No Rank (Dành cho ai hiện vẫn chưa có Rank).
Khi cài ai không có Rank sẽ hiện Rank "Thách đấu".
Bản này mình làm theo yêu cầu của 1 số thành viên trong Page.

Download File... Hoặc Download File...
Rank: Dành cho ai có Rank trong 5 Rank sau:
Bạc|Vàng|Bạch Kim|Kim Cương|Thách Đấu.

Download File... Hoặc Download File...